Ostańce 5/9

Grafika 5. Żagiel.

Na grafice pojawia się delikatny rysunek, który został błyskawicznie narysowany kiedyś na moim przedramieniu. Przedstawia dwa korzenie. Przełożony ze skóry na kamień stał się początkiem całej kompozycji. W podziemiu zarysowuje się kształt małej łódki z wystającym nad ziemię/ocean żaglem. Kruchość, rozpad, ulotność zostały tu przytrzymane kamieniem, jako istotne do zapamiętania. Ciężar kamienia nie staje się przy tym czymś co zniewala, ani tym, co ogranicza przepływ, raczej pogłębia, lecz i tak przez ruch jest dalej przenoszone ku wolności.