Ostańce 2/9

Grafika 2_ Idący.

Pierwsza wersja tej grafiki po nałożeniu na kamień farby znikła. Kamień zachował się chimerycznie i wchłonął rysunek już go nie oddając. Pozostał jedynie delikatny powidok po „uczcie” kamienia. Dlatego kamień litograficzny został delikatnie zeszlifowany, tak by ów powidok stał się początkiem nowego rysunku, opartego na tym widmowym śladzie. Drugi raz grafika odbiła się bezbłędnie nosząc w sobie ślad poprzedniej, jej odbijające echo.

Idący, grupa postaci stanowiąca całość w bez-czasie. To na wzajem uzupełniający się ruch w kierunku wyjścia i wolności.